جهاد دانشگاهی

مدلسازی و شبیه سازی عملیات فرآوری مواد معدنی

مدلسازی و شبیه سازی عملیات فرآوری مواد معدنی

اقساطی
10,000,000 ريال
معاونت آموزشي جهاد دانشگاهي تربيت مدرس
فني و مهندسي
فرآوري مواد معدني
1401/02/22
1401/03/06
مختلط
10,000,000 ريال
50
ندارد
0
16
مدلسازی و شبیه سازی عملیات فرآوری مواد معدنی,
ندارد
پنج شنبه (9 تا 12) جمعه (9 تا 12)
0
0 ريال

دوره های مرتبط

0